Naše stránky dostaly nový vzhled. Byly zjednodušeny a zpřehledněny. Byly doplněny popisy diagnóz a příběh naší Aničky.