logo

     Vývojová dysfázie - nebo také specificky narušený vývoj řeči je porucha postihující vývoj řeči, toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter. Projevuje se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. Centrální nervová soustava dítěte a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí.

     Etiologie poruchy sahá od doby těhotenství (např. toxické poškození plodu) přes dobu porodu (např. porodní trauma) po období postnatální (např. prodloužená novorozenecká žloutenka, virové onemocnění s lehkými známkami encefalitidy). Postižena může být kterákoli složka verbálního aktu (senzorická, motorická, obě), na základě tohoto poškození se pak u dětí objevují charakteristické rysy této poruchy, zasahující v různé míře do všech složek jejich řečového projevu. (zdroj : DVOŘÁK, Josef PhDr. Slovní patlavost 1. vyd. Žďár nad Sázavou – Logopedické centrum, 1999)

     Projevuje se ztíženou schopností  nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když  podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že Vaše dítě vše slyší, vidí, nemá žádnou poruchu sluchu, či zraku, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. 

     Léčba - provádí se terapie při individuálních hodinách na logopedických pracovištích nebo na foniatrických zařízeních, ve speciálně-pedagogických centrech, nebo v Centrech alternativní komunikace, kde u dětí s přetrvávající nemluvností u těžkých forem dysfázie pracují odborníci pomocí jiných komunikačních technik. Včasným podchycením a rehabilitací je možné důsledky dysfázie a jejich dopad na rozvoj dětí i na jejich pozdější školní úspěšnost zmírnit nebo zatlačit do pozadí.

 

Anička bohužel trpí poruchou řeči zvanou vývojová dysfázie.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com